Sunday, July 15, 2018

4. Wealth Creation 4:POVERTY(పేదరికం) I WHY PEOPLE CONTINUE TO BE POOR?

24. INDEX FUNDS II రకాలు I TYPES, & RISKS

23.INDEX FUNDS -I (TELUGU)

22.TYPES OF INCOME (ఆదాయం) I PASSIVE INCOME SOURCES I POWER OF COMPOUNDI...

21. TYPES OF SAVING I పొదుపు రకాలు I Save & Be Rich !

20.ARE MUTUAL FUNDS SAFE? V I మ్యూచువల్ ఫండ్ లొసుగులు I

19.Iమ్యూచువల్ ఫండ్ I MUTUAL FUNDS EQUITY INVESTMENTS IV I MERITS AND ...

18A. MUTUAL FUND (TELUGU)-- TYPES OF INVESTMENT--1II. I SELECTION IN M...

Beware Retail Investors I what Retail Investors should not do? I Why maj...

15A INTRA DAY TRADING (ఇంట్రాడే) IS IT GOOD ? I PRECAUTIONS IN INTRA DA...

15A INTRA DAY TRADING (ఇంట్రాడే) IS IT GOOD ? I PRECAUTIONS IN INTRA DA...

18. MUTUAL FUNDS II (TELUGU) మ్యూచువల్ ఫండ్ I HOW IT WORKS? IS OUR MONEY...

17. WHAT IS A MUTUAL FUND?-I మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి?

Bonalu Song 2018 | Mangli | Tirupati Matla | MicTv.in

16.VISION: MISSION CRORE PATI ( కోటీశ్వరుడు) 16 I (TELUGU)

Saturday, July 14, 2018

15.WHY PEOPLE LOSE IN SHARE MARKET 15 స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టం ఎందుకు వస్...

14.WHY PEOPLE LOSE IN SHARE MARKET I4 (TELUGU) స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టం ఎ...

13. Do's & Don'ts of share market 13 (TELUGU) స్టాక్ మార్కెట్

12.INVESTMENT IN SHARES 12 (TELUGU) I స్టాక్ మార్కెట్ అపోహలు

11.RIGHT INVESTMENT (TELUGU) (రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్)

10.WEALH CREATION 10 (TELUGU) పొదుపు ఎందుకు అవసరం? I WHY SAVING? HOW TO...

WEALTH CREATION 9 I telugu videos I( పేదరికం వదిలించుకోవటం ఎలా?)

ధన SAMPADA 8 (తెలుగు): SAVE AND GROW RICH

Wealth Creation 8: (TELUGU): పొదుపు రహస్యాలు

WEALTH CREATION 7: (సంపద సంపద ni సృష్టిస్తుంది) USE INCOME FOR INCOME

Wealth Creation 6: DISCIPLINE (క్రమశిక్షణ అనేది సంపదకు కీలకం)

Wealth Creation 5 : ( తెలుగు) పేదరికం నుండి సంపద.

Wealth Creation 3 ఆర్థిక భద్రత ఎందుకు అవసరం?

Wealth Creation 2 ఆర్థిక భద్రత, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్ర్యం

WEALTH CREATION 1. (TELUGU) ధన SAMPADA

Tuesday, June 12, 2018

TIRUMALA TIRUPATI

అనురాధ తెలుగింటిమ్మాయి

అనురాధ తెలుగింటిమ్మాయి posted a video to her timeline.

features of the Japanese education system

Bright Side

More distinctive features of the Japanese education system: goo.gl/HNI8CA 🇯󾓥

How It's Made Canned Tomatoes

The Elite Indian

How It's Made Canned Tomatoes

20-great-ideas-for-turning-an-old-t-shirt-into-a-stylish-new-top

20 great ideas for turning an old T-shirt into a stylish new top

How many women regularly look inside their wardrobe, stuffed full of clothes, and decide they have nothing to wear? By anyone's estimate, it must be quite a lot. But if that's precisely the thought that occurred to you this morning, don't be so quick to head to the mall.

9-psychological-facts

9 Psychological Facts We Didn't Know About Ourselves

Do you often hold doors open for other people? How about parking close to another car in an almost empty parking? These are the things we do almost subconsciously. In this article, we found out what scientists think about it. It turns out that for every unspoken rule there is a simple explanation.

8-real-benefits-of-walking

8 Real Benefits of Walking That We Didn't Expect to Be True

According to Medicine and Science in Sports and Exercise journal, walking helps reduce the risk of all chronic diseases and is considered a 'wonder drug' by many doctors and physicians. What makes walking the best form of exercise for your health is the fact that it goes easy on your heart and joints and therefore has a larger impact on your overall health.

15-unexpected-facts-about-our-world

15 Unexpected Facts About Our World It's Hard to Believe Are True

It's impossible to know everything. But you'll probably find some interesting and amazing facts about the world in this article. Bright Side is sure that it doesn't matter which source of learning you choose as long as you're learning and gaining knowledge. 15. Dolphins eat puffer fish to get high.

12-features-of-the-italian-lifestyle-that-can-impress-even-experienced-tourists

12 Features of the Italian Lifestyle That Can Impress Even Experienced Tourists

My name's Oksana and I'm from Russia. I've been living in Italy since 2014 and I've just started to discover the real country. The usual things that come to a tourist's mind are the Colosseum, Romeo and Juliet, Cosa Nostra, pizza, pasta, La Scala, and so on.

Sunday, June 3, 2018

pahariwood-movies-analysis

ప్రాంతీయ సినిమా - 9: మూతబడ్డ థియేటర్లతో పహారీవుడ్! - సంచిక

"పాతతరం వారు తప్ప, మొత్తానికి మొత్తం ఆ తర్వాతి తరం వెండి తెర మీద సినిమాలే చూడని తరంగా ఎదిగారు" అంటూ పహారీవుడ్ కళ కోల్పోయిన కారణాలనీ, జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలనీ విశ్లేషిస్తున్నారు సికందర్ "ప్రాంతీయ సినిమా - 9: మూతబడ్డ థియేటర్లతో పహారీవుడ్" వ్యాసంలో.

aanati-photo/">ఆనాటి ఫోటో

ఆనాటి ఫోటో - సంచిక

నవ్వునవ్వుకూ తేడా వుంటుంది. నవ్వే అదృష్టమెందరికుంటుంది? అంటాడోకవి....నవ్వు నవ్వే అయినా నవ్వునవ్వు వెనుక కథవుంటుందని నిరూపించే కథ ఆర్. దమయంతి ' ఆనాటి ఫోటో ' కథ. రోజూలానే సాయంత్రం రెడీ అయి, ఇంట్లోంచీ బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. కానీ, ఇవాళ ఎలాగైనా ఒకడుగు ఆలస్యమైంది. రోజూ ఈ పాటికి ఆటోనో, షేరింగ్ కాబో ఎక్కేద్దును కదూ? - నాలో నేనే అనుకుంటూ పని తెముల్చుకుంటున్నాను. 'రేపు నువ్వు త్వరగా రావాలి.

చీరాంకిత జీవితాలు

చీరాంకిత జీవితాలు - సంచిక

"భావోద్వేగాలు సహజంగానే పుడతాయి మనిషన్నవాడికి! ఏడుపు కోసం, సంతోషం కోసం రకరకాల కాస్ట్యూములనూ బేక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్కులనూ ఆశ్రయించాల్సిన అగత్యం లేదు మనసూ, ఆ మనసుకి స్పందనలూ ఉన్న మానవులకి" అంటున్నారు " చీరాంకిత జీవితాలు" కథలో పోడూరి కృష్ణకుమారి. "ఇదేమిటే ఈ చీర కట్టావ్?" అంది సుజాత చెల్లెలిని చూస్తూనే. "వదినా..!" అంటూ ఆమెను వారించ బోయిన శాంతి, ఆమె ఎలాగూ ఖాతరు చెయ్యదని తన మాటలు తన గొంతులోనే ఆపేసుకుంది.

ENJOY ONLINE SHOPING

తెలుగు పథం's Shop from Hyderabad - Buy Kitchen Tools, Unstitched Dress Material, Sarees Online on MyShopPrime

Buy Kitchen Tools, Unstitched Dress Material, Sarees, Scarves, Stoles & Gloves, Kurtas, Bedsheets & Bedcovers, Jewellery Sets, Dupattas, Stoles & Shawls, Camisoles, Polos & Tees, Frocks, Dresses & Jumpsuits, Bras, Jeans, Paintings, Education Toys, Handbags, Biographies Online at తెలుగు పథం's Shop.